Siunattu hiljaisuus / Blessed silence

Tuula Ahonen: Pyhä apostoli ja evankelista Johannes, Siunattu Hiljaisuus